Kapellgatan 1-7, Åstorp

Pågående projekt 2019-10-07 11:07
Åstorp: Kapellgatan 1-7

VA-ledningarna har under de senaste åren bytts ut på Västervång i Åstorp. Den del som återstår är Kapellgatan, sträckan mellan Pilgatan och Trädgårdsgatan.

Startdatum: 2019-10-02 08:00 Beräknas klart:under 2020

Detta gör vi

Under hösten 2019 kommer gatan att projekteras och ritningar kommer att tas fram. Under 2020 kommer grävarbetet att ske. 

Så påverkas du

Innan grävarbetet påbörjas kommer en besiktning av fastigheterna längs gatan att ske av företaget Bergsäker.

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter. Företaget Bergsäker som ska besiktiga fastigheterna längs Kapellgatan kommer under entreprenadtiden att ha vibrationsmätare uppsatta på vissa fastigheter för att kontrollera att riktvärden för vibrationer inte överskrids.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas. Dock kommer man i princip under hela tiden kunna ta sig till sin fastighet från ena eller andra hållet på Kapellgatan. Möjligheten att nå sin fastighet med bil blir begränsad under den tid man gräver precis utanför fastigheten.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Vi ber om överseende med ovanstående.

Entreprenör

NSVA i egen regi

Mer information


Filip Westberg
Projektledare
filip.westberg@nsva.se
010-495 87 25