Hyllinge: Åstorpsvägen och del av Opalvägen

Pågående projekt 2018-10-10 08:18
Åstorp: Åstorpsvägen och del av Opalvägen, Hyllinge

Med anledning av ett antal läckor på befintlig vattenledning längs Åstorpsvägen och en bit in på Opalvägen, kommer denna att bytas ut mot en ny för att skapa högre driftsäkerhet och minska antalet läckor i området.

Startdatum: 2018-10-15 08:00 Beräknas klart:2019-04-15

Detta gör vi

Befintlig vattenledning längs Åstorpsvägen och en bit in på Opalvägen kommer att bytas ut mot en ny.

Så påverkas du

Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt i samband med omkopplingar av serviser. Tidpunkterna för vattenavstängningarna kommer att meddelas i god tid innan.

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter att uppstå, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter.

Då arbeten delvis sker i befintliga vägar kommer framkomligheten begränsas och trafikavstängningar/omledningar kommer att förekomma under entreprenadtiden. Vi ber er ha förståelse för detta.

 

Entreprenör

NCC

Kontaktpersoner:

Olof Martell, projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 00. E-post: olof.martell@nsva.se

Jimmy Lubera, projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 60. E.post: jimmy.lubera@nsva.se