Bjuv

På våra kundsidor kan VA-kunder i Bjuvs kommun som får sin VA-faktura från NSVA se faktura- och förbrukningshistorik med mera.

Lämna mätarställning

Vill du lämna mätarställning så gör du det enklast här.

För att logga in på kundsidorna behöver du kundnummer och personnummer eller organisationsnummer (företag). Kundnummer finns på din faktura.

OBS! Företag anger två nollor (00) samt organisationsnummer istället för personnummer.

OBS! Fr o m 2014-12-08 har alla kunder i Bjuvs kommun nya kundnummer bestående av siffrorna 350 plus det gamla kundnumret. Totalt är kundnumret på sju siffror.

[Det kan ibland ta lite tid innan inloggningsrutan syns nedan.]