Kranmärkt

2017 tog NSVA stolt emot en ny nationell hållbarhetsmärkning, Kranmärkningen, från branschorganisationen Svenskt vatten. NSVA har sedan bolaget bildades beslutat att bara servera kranvatten inom våra verksamheter.

– Kranvattnet är Sveriges mest kontrollerade och miljövänliga livsmedel. Det är livsviktigt för oss alla och något som vi måste skydda och värna om! Vi hoppas att det faktum att NSVA fått ta emot Kranmärkningen ska sprida ringar på vattnet och få våra ägarkommuner samt lokala organisationer, företag och event att tänka till kring sin vattenkonsumtion och välja kranvatten framför buteljerat vatten, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

Mycket att vinna på att välja kranvatten

Som privatperson, organisation eller företag har man mycket att vinna på att välja kranvatten istället för buteljerat vatten. Faktum är att buteljerat vatten är många gånger dyrare per liter, jämfört med vatten direkt från kranen. Dessutom är det en miljöfråga.

– Vi är stolta över vårt fina dricksvatten och tycker att det är en självklarhet att bara servera kranvatten på NSVA, säger Jonas Håkansson.

Vill du att din kommun, verksamhet, förening eller event kranmärks?

NSVA uppmuntrar våra ägarkommuner och övriga verksamheter att välja kranvatten och därmed kvalificera sig för en Kranmärkning. När verksamheten blir kranmärkt får man ett startkit via mejl med logga, affischer och tips på hur man går vidare med sin Kranmärkning. Vi skickar även glasunderlägg via post.

Antalet Kranmärkningar kommer att redovisas i samband med Världsvattendagen varje år. Här nedanför finns mer information om hur du eller din organisation går tillväga för att ansöka om Kranmärkning.

Om Kranmärkt

 • Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.
 • Kranmärkt togs först fram lokalt av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten men lanserades i och med Världsvattendagen den 22 mars 2017 som en nationell hållbarhetsmärkning.
 • Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.
  • Verksamheter som uppfyller kraven för Kranmärkt inom NSVAs ägarkommuner Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp kan ansöka om märkningen genom att kontakta NSVA via våra kommunikatörer Anna Troedsson, anna.troedsson@nsva.se, eller Maria Wallentin, maria.wallentin@nsva.se. När verksamheten blir kranmärkt får man ett startkit via mejl med logga, glasunderlägg, affischer och tips på hur man går vidare med sin Kranmärkning.
 • Verksamheter som uppfyller kraven för Kranmärkt utanför NSVAs ägarkommuner är välkomna att ansöka om märkningen genom att kontakta kranmarkt@svensktvatten.se
 • Kranmärkningen är ingen licens. Svenskt vatten och NSVA kommer inte att granska kranmärkta aktörer, byggnader eller event. Det handlar istället om att uppmuntra fler att vilja ta ställning för vårt kranvatten och agera hållbart och miljövänligt.

Läs mer om Kranmärkt på Svenskt vattens hemsida.

Verksamheter som är kranmärkta av NSVA

 • Sundsgårdens konferens och Sundsgårdens folkhögskola, Helsingborg
 • WSP Sverige AB (Helsingborgs-kontoret), Helsingborg
 • Tengbom (Helsingborgs-kontoret), Helsingborg
 • Nordic Preparedness AB, Helsingborg
 • KN VVS Ingenjörer AB (Helsingborgs-kontoret)
 • LSR, Landskrona - Svalövs Renhållnings AB
 • Stadsbygnadsförvaltningen Helsingborgs stad

Evenemang som är kranmärkta av NSVA

 • Helsingborg: Scenkonstbiennalen Bibu 2018 (16-19 maj) och evenemangen Bibu 2018- nationell scenkonstbiennal för barn och unga.