Vattenkvalitet

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Varje person i Sverige använder i snitt 140 liter vatten om dagen. Av dessa går endast tio liter åt till mat och dryck, medan resten används till att duscha, spola i toan, tvätta, diska med mera. 

I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ställs på dricksvattnet.

Vattnet inom NSVA

En stor del av det vatten vi använder inom NSVA är ett ytvatten som kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Bjuv, Helsingborg, Landskrona, och delar av Svalöv får sitt vatten från Bolmen.

I Helsingborg infiltreras vattnet i Örbyfältet och bildar där ett konstgjort grundvatten. Båstad, Åstorp samt delar av Svalövs kommun har egen produktion av dricksvatten i grundvattenverk.

Här kan du läsa mer om vattnet inom NSVA.

Här kan du läsa mer om vattentäkter.

Hur hårt är vattnet och vad innehåller det?

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner som finns i vattnet. Ju färre joner, desto mjukare vatten. Ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp, medan ett hårt vatten kan ge utfällningar i ledningar och kärl.

Läs mer om vattnets hårdhet i din kommun här.

Livsviktiga krav på vattnet

Bra dricksvatten är också en förutsättning för att livsmedelsindustrin med bryggerier, mejerier och slakterier ska fungera. Därför finns det kvalitetskriterier som vattnet måste uppfylla för att vara godkänt som dricksvatten. Ansvariga tillsynsmyndigheter är lokalt miljö- och hälsoskyddsnämnden och centralt Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. 

Provtagning och analysprotokoll

För att säkerställa att vattnet alltid är bra tar NSVA kontinuerligt vattenprover på ett stort antal platser runt om i ledningsnätet. Samtidigt tas prover från våra reservoarer och på utgående vatten i vattenverken.

Vår provtagning sker på offentliga platser, våra provtagare är utbildade och legitimerar sig alltid vid besök.

Läs mer om provtagning här.

Beställ analysprotokoll från NSVAs provtagning här.

Synpunkter på dricksvattnet

Är ditt dricksvatten missfärgat, luktar det konstigt eller har du dåligt vattentryck? Här kan du läsa mer om vad du själv kan kontrollera och åtgärda i första hand. Du kan även skicka in dina synpunkter till oss på NSVA.