Beställ nycklar

NSVA har fem vattentankstationer fördelade i fem kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona och Åstorp. För att kunna hämta större mängder vatten i tankstationerna behövs en nyckel som beställs via webbformuläret nedan.

Var hittar jag vattentankstationerna?

På denna sida finns en karta som visar var vattentankstationerna är placerade.

Hur mycket kostar det att tanka vatten?

Kunder vid vattentankstationerna kommer att debiteras enligt respektive kommuns VA-taxa, rörlig avgift enligt VA-taxan.

OBS! NSVA debiterar en fast avgift för utkvittering av nycklar till vattentankstationer. I dagsläget är denna avgift 556 kronor plus moms (695 kronor) per nyckel. För borttappade nycklar tar NSVA ut en avgift på 556 kronor plus moms (695 kronor) per nyckel. 

Beställning av nyckel till vattentankstation

Här beställer du nyckel till vattentankstationen