Ståndrör

Om du eller ditt företag är i behov av tillfälligt vatten ska du i första hand använda dig av NSVAs vattentankstationer. I de fall då detta inte är möjligt hyr NSVA ut ståndrör/brandposthuvud som behövs för att tanka vatten från brand- och spolposter i våra ägarkommuner.

 

OBS: Alla ståndrör är uthyrda och vi hänvisar till tankstationerna.

 

Här hittar du ansökan för uthyrning av ståndrör/brandposthuvuden. NSVA måste ha din ansökan senast 14 dagar innan du behöver ståndröret. Ståndrör hämtas ut på NSVAs mätarverkstad i Helsingborg.

Vilka brandposter kan jag hämta vatten ifrån?

Ståndrören får bara användas på anvisade brandposter inom NSVAs kommuner. I samband med att ståndröret kvitteras ut får du en karta med adresser till vilka brandposter som är tillgängliga för vattenuttag. Dessa brandposter är utvalda utifrån tillgänglighet och säkerhet. När man tankar vatten från dessa brandposter påverkar det inte ledningsnätet i så hög grad, vilket i sin tur betyder att risken för missfärgat vatten minskar.

Ansvar för ståndröret

Om du monterar ett ståndrör på en brandpost ansvarar du för att det markeras med nödvändig avspärrning för att det inte ska bli påkört. Skadas ståndröret och/eller brandposten kommer du att faktureras för reparationskostnader, både för ståndrör och brandpost.

Ståndrör som hyrs får inte lämnas obevakade. När du har använt ståndröret ska röret monteras ned och brandposten stängas.

Öppning av annan brandpost

Brandposter som inte finns med på kartan är låsta och får inte användas. De får bara öppnas av NSVAs personal. Behöver du tillfälligt vatten på en plats där det inte finns en öppen brandpost måste du skicka in en ansökan till NSVA och ange anledning till öppningen. Vi kontrollerar då eventuell brandpost i närheten av adressen och undersöker förutsättningarna för vattenuttag därifrån, detta med hänsyn till vattenkvaliteten. Kostnad för öppning och stängning av ventil tillkommer enligt gällande VA-taxa.

Olovlig öppning av brandpost

Det är bara NSVAs personal och räddningstjänsten som får öppna en låst brandpost. Om du öppnar en låst brandpost polisanmäler vi händelsen. Du kommer även att debiteras en avgift för olovlig öppning enligt gällande VA-taxa.

Skötsel av ståndrör

Pumpa alltid ur ståndröret efter användning. Sönderfrusna, skadade, förkomna och stulna vattenmätare ersätts av kunden. Stulen vattenmätare ska alltid polisanmälas och anmälas skriftligen till NSVAs kundservice, kundservice@nsva.se