Evenemangsvatten

Vid större evenemang såsom festivaler, marknader och cirkusar behövs tillfälligt vatten. Använd dig i första hand av NSVAs vattentankstationer. Om detta inte är möjligt kan du göra din anmälan om tillfälligt vatten här.

För att säkerställa att vi kan ge dig tillfälligt vatten när du behöver det är det bra om du är ute i god tid med din anmälan till oss. Vi behöver den minst 14 dagar innan önskat datum.

Gör din anmälan här. Ange vilken typ av evenemang och vilken adress eller vilka adresser som du behöver vatten till. Vi avgör sedan om det är möjligt att leverera vattnet till önskad plats och på vilket sätt vi i så fall gör det.