Tillfälligt vatten

Tillfälligt vatten är en form av extravatten som används under en begränsad tid. Byggentreprenörer, asfaltsläggare och spolbilsföretag är några exempel på företagare som brukar nyttja detta. Tillfälligt vatten används också vid olika sorters evenemang, alltifrån konserter till cirkusar.

Kontakta NSVA vid behov av tillfälligt vatten

Du ska alltid kontakta NSVA om du är i behov av anslutning till tillfälligt vatten. Dricksvatten från våra anläggningar är alltid klassat som ett livsmedel. Det är därför extra viktigt att uttaget och anslutningen sker på rätt sätt. Om man gör en felaktig anslutning finns det risk att bakterier kommer in i vattnet.

OBS! Kostnad per nyckel för att kunna tanka från våra vattentankstationer är, enligt gällande VA-taxa, 556 kronor plus moms (695 kronor).

Debiteras enligt vattenmätare

Det vatten du använder kommer att debiteras enligt den vattenmätare som NSVA sätter upp. Går det inte att sätta upp en vattenmätare kommer du att debiteras ett schablonbelopp för din vattenanvändning enligt gällande VA-taxa.

Här nedanför kan du läsa mer om olika sorters tillfälligt vatten.