Ingen färg i avloppet

När vi säger att ingen målarfärg ska hamna i avloppet så menar vi alla typer av färger, även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig. All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för reningsverk och miljön.

Alla färgrester ska tas omhand som farligt avfall. Därför måste rollers och penslar göras rent på rätt sätt och färgrester, rengöringstrasor med mera tas omhand så att miljön inte tar skada. Oavsett vilken färg man målat med. Det är också viktigt att ta hand om de kemikalier som man gör rent med innan man börjar måla och när man har målat färdigt.

Innehåller många farliga ämnen

Här är några exempel på ämnen som kan finnas i färg och som är svåra att rena bort i våra avloppsreningsverk:

 • Bindemedel – innehåller olika typer av plaster
 • Pigment – består oftast av metaller
 • Konserveringsmedel – är giftigt för mikroorganismerna som hjälper till att rena vattnet i reningsverken vilket försämrar reningsprocessen
 • Nonylfenol – ett hormonliknande ämne som kan orsaka genetiska förändringar
 • Lösningsmedel
 • Kadmium – en giftig tungmetall som finns i viss konstnärsfärg Läs mer om detta

Av de ämnen som reningsverken inte kan ta bort följer huvuddelen med det renade avloppsvattnet ut i sjöar och hav och en mindre del samlas i slammet. Därför måste vi alla hjälpas åt att se till att ingen färg hamnar i avloppet.

Gör så här med pensel och roller

När du tar paus

 • Tar du en paus från målandet och ska måla senare med samma färg kan du lägga penseln eller rollern i en tätförsluten plastpåse så behöver den inte rengöras mellan gångerna.

När du är klar och inte vill återanvända verktygen

 • När du har målat klart låter du färgen torka in i pensel eller roller och lämnar den sedan till en miljöstation. Samma sak gäller för rollertråg. En roller innehåller så mycket färg att det är nästan omöjligt att få rent den utan att spola av den – därför ska hela rollern lämnas till en miljöstation och inte användas igen.

När du vill göra rent en pensel 

 • Skölj penseln i en burk med vatten eller lösningsmedel. 
 • Torka av penseln på en tidning, ett papper eller en trasa tills den är fri från färg. Upprepa vid behov. 
 • Lämna burken med tvättvatten eller lösningsmedel som farligt avfall till en miljöstation. Märk burken med innehåll.

När du har målat klart

All färg räknas som farligt avfall. Därför ska du lämna följande till en återvinningsstation, till exempel NSR eller LSR:

 • Överbliven färg
 • Rollers och penslar med intorkad färg
 • Rollertråg med intorkad färg
 • Trasor/torkpapper med färg eller lösningsmedel
 • Tvättvatten och lösningsmedel som man använt för att göra rent penslar i
 • Överbliven lacknafta och andra lösningsmedel

Tomma färgburkar med intorkad färg kan lämnas till metallåtervinningen.