Miljömärkta produkter

Kemikalier finns överallt i vår närhet – i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast, i bilar och så vidare. En del av kemikalierna kan vara skadliga för oss och för vår miljö.  Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer.

Användningen och spridningen av kemikalier ökar. Det märks inte minst i vattnet som kommer till våra reningsverk. Många av de kemikalier som vi använder i hushållen är svåra för avloppsreningsverken att ta bort. Det innebär att en hel del kemikalier följer med det renade vattnet ut i naturen efter reningsprocessen.

Din insats är viktig

Det finns mycket du som konsument kan påverka. Ett sätt är att välja miljömärkta produkter. Det är lika viktigt att tänka på vad du använder för produkter i duschen, när du städar, tvättar eller diskar som vad du spolar ner i toan.

Det finns många hygienprodukter och rengöringsmedel som är miljömärkta med till exempel Svanen och Bra miljöval.

Överdosera inte

Men att handla miljövänlig räcker inte hela vägen. Vi måste också tänka på HUR vi använder våra produkter och inte överdosera. I regel blir det inte renare av att använda en större mängd, däremot åker mer kemikalier ut i avloppet. En bra tumregel är att läsa och följa brukningsanvisningen på produktens etikett och dosera enligt lägsta dosering.