Miljövänlig konstnär

En del konstnärer är miljöbovar. Kanske utan att veta om det. Vissa röda och gula konstnärsfärger innehåller kadmium, ett giftigt ämne som kan komma ut i naturen och föras vidare till växter, djur och människor. Här får du veta hur du målar snällare.

Kadmium är förbjudet inom många områden i Sverige. Men det är fortfarande tillåtet i vissa färger. Konstnärsfärger står för en stor andel av det kadmium som följer med spillvattnet till reningsverken. I ett fungerande kretslopp återanvänder man det näringsrika slam som bildas vid reningen som jordförbättringsmedel. För hög halt av kadmium och slammet är obrukbart. Vilket bara är onödigt. Vi gör så här i stället:  

Måla för livet!

Använd vattenbaserad teknik och färger utan kadmiumpigment. Välj gula och röda färger där det står hue, sub eller imit efter kulörnamnet. Dessa färger innehåller inte kadmiun. Om du ändå väljer att använda färger med kadmium är det viktigt att du tar hand om färgrester på rätt sätt.

Rengör på rätt sätt

Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dem. Torka ur penslarna så långt det är möjligt. Skölj dem i en burk med vatten, matolja eller i sista hand lösningsmedel. Torka sedan av penslarna igen, innan du rengör dem under rinnande vatten.

Ta hand om avfallet

Alla färgrester, inklusive torkpapper, tvättvätska och eventuellt lösningsmedel, är miljöfarligt avfall och ska lämnas till en återvinningsstation, till exempel NSR eller LSR.