Aktuell VA-taxa

händer

Här finns VA-taxa för respektive kommun inom NSVA för 2019.  

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och får inte gå med vinst. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i din kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter. Dessa i sin tur består av olika avgifter som varierar mellan kommunerna.

Alla priser i taxebilagan är inklusive moms.

Förändringar 2019

I Bjuvs kommun är VA-taxans brukningsavgift höjd med i snitt 1,9 procent från 2019-01-01.

I Båstads kommun är brukningsavgift höjd med i snitt 1,6 procent från 2019-01-01.

I Helsingborgs stad är VA-taxans brukningsavgift höjd med i snitt 7,2 procent från 2019-04-01.

I Landskrona stad är VA-taxans brukningsavgift höjd med i snitt 6 procent från 2019-01-01.

I Svalövs kommun är VA-taxans brukningsavgift höjd med i snitt 5,3 procent från 2019-01-01.

I Åstorps kommun är VA-taxans brukningsavgift höjd med i snitt 6 procent från 2019-01-01.

I vissa kommuner är taxa-texten daterad till 2017. Det var senaste gången texten ändrades och då måste datum för senaste ändring kvarstå enligt regler.