Anläggningsavgift

Kostnaden för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet är en engångsavgift som betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna. Anläggningsavgiften är olika stor beroende på tomtyta, vad för anslutningar som ska göras samt vilken kommun fastigheten finns i.

Nedan finns prisexempel för typhus A (villa) och typhus B (flerfamiljshus). Klicka på bilden för att få upp den i PDF-format. För exakt anläggningsavgift för just din fastighet kontakta NSVA på tel 010-490 97 00 eller e-post kundservice@nsva.seFör fullständig VA-taxa i din kommun, se länken längre ner på sidan.

Prisexempel för villa och flerbostadshus

Bilden visar anläggningsavgifter för typhus a och b 2019

 Anläggningsavgift i PDF för utskrift.