Råd vid risk för översvämning

Bor du i ett hus som riskerar att drabbas av översvämning vid ett oväder? Gå gärna igenom våra tips och råd här nedanför så att du är väl förberedd och vet hur du ska gå tillväga vid en eventuell översvämning. 

  • Håll koll på väderrapporter och varningar, vet du att ditt hus riskerar att drabbas av översvämning vid ett oväder så kan det vara bra att bära upp saker från källaren eller åtminstone palla upp dem ett par centimeter.
  • Se till att avrininngen från fastigheten fungerar som den ska för att undvika vattensamlingar runt huset. Rensa stuprännor, brunnar och lövsilar från grenar, löv och annat skräp. Kan du så förläng stuprören genom att koppla på en slang i änden för att leda bort vattnet från husväggen.
  • Förbered om möjligt med tunga tättslutande föremål som till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar och toalettstolar i källaren.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Fler råd finns i foldern Information för fastighetsägare om källaröversvämning [pdf]

Så fungerar VA-system när det regnar

Filmen nedan visar hur områden med separata ledningar för dagvatten och spillvatten fungerar vid regn, samt hur det fungerar med kombinerade ledningssystem.