Översvämningarna i Bjuv och Åstorp 2016

Drabbades du av översvämningarna i Bjuv och Åstorp/Hyllinge sommaren 2016? På denna sida hittar du information om NSVAs arbete efter dessa. Sidan uppdateras så fort vi har ny information att gå ut med. Längst ned på sidan finns kommungemensam information, bland annat material från informationsträffar och vanliga frågor och svar.

Åstorps kommun

Här hittar du senaste nytt om översvämningen i Hyllinge och Nyvång.

Bjuvs kommun

Här hittar du senaste nytt om översvämningen i Bjuv.

Material från höstens informationsträffar

Vid fem tillfällen i september månad 2016 erbjöd NSVA, Bjuvs kommun och Åstorps kommun information och stöttning till fastighetsägare som önskade hjälp med sina översvämningsärenden. Informationsträffarna hölls i Bjuvs kommunhus och i Folkets hus i Hyllinge.

Här hittar du powerpointen som visades under informationsträffarna.

Här hittar du NSVAs folder "Information till fastighetsägare vid källaröversvämning".

Här hittar du NSVAs folder "Var landar regnet hos dig?"

Här hittar du Bjuvs dagvattenpolicy.

Här hittar du Åstorps dagvattenpolicy.

NSVAs pressmeddelanden om översvämningarna

Datorsimuleringar visar hur störtregn kan hanteras i Bjuv framöver, publicerades 15 juni 2017

Så jobbar NSVA efter översvämningarna, publicerades 1 juli 2016

Bjuvs kommun och NSVA erbjuder hjälp och vägledning till översvämningsdrabbade invånare, publicerades 16 augusti 2016

Hjälp och vägledning för översvämningsdrabbade i Bjuv och Åstorp, publicerades 1 september 2016 

NSVAs utredning om Bjuvs dagvattensystem är klar, publicerades 19 december 2016

Ytterligare material

Rapporten "Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador", Svenskt vatten utveckling

Vanliga frågor och svar

Nedan följer några av de vanligaste frågorna som ställdes under informationsträffarna i Bjuv och Hyllinge.