Vattenmätare i mätarbrunn

Ibland kan vattenmätaren inte monteras inne i fastigheten utan monteras då i en mätarbrunn. Mätarbrunnen räknas då som mätarplats och är fastighetsägarens ansvar.

För att vi enkelt ska kunna byta mätaren så gäller samma krav som för en mätarplats inomhus. Mätaren ska sitta i en konsol och det ska finnas fungerande avstängningventiler före och efter mätaren.

Som fastighetsägare ansvarar du också för att mätarbrunnen har ett lock som är lätt att lyfta, att det finns en stege som man kan klättra ner på, att mätarbrunnen är lättillgänglig och röjd från stenar, buskar och sly samt att brunnen är tydligt markerad med en skylt.

Byte och avläsning av mätare i mätarbrunn

Byte och/eller avläsning av vattenmätare som är monterade i en mätarbrunn görs mot en avgift som är reglerad i gällande VA-taxa. Som fastighetsägare ansvarar du för att mätarbrunnen är rengjord fri från vatten och skräp dagen för bytet eller avläsningen. NSVA kan utföra pumpning av brunnen mot en avgift enligt gällande VA-taxa.