Vattenmätarens placering

För att NSVA ska kunna komma åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service ansvarar fastighetsägaren för att mätaren är lättåtkomlig. Det innebär att det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren.

Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Det är också bra om vattenmätaren sitter i ett utrymme där det finns en golvbrunn.

Som fastighetsägare är det viktigt att känna till var vattenmätaren sitter. Vattenmätaren sitter på inkommande vatten och är oftast placerad i tvättstuga, badrum eller i källaren där vattenanslutningen kommer in.

Tänk även på att utrymmet där vattenmätaren sitter måste vara uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador.

För att mätarplatsen ska vara godkänd så ska mätaren vara monterad i en mätarkonsol och det ska finnas fungerande ventiler före och efter vattenmätaren så att vattnet kan stängas av.

Läs mer om avstängningsventiler.

 

 

Mätarkonsol

För att platsen för vattenmätaren ska vara godkänd måste vattenmätaren vara fast monterad i en vattenmätarkonsol. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken. Det är fastighetsägarens ansvar att låta sätta upp och bekosta en konsol. Har man en gammal fastighet där mätaren redan är monterad utan konsol bör man låta montera en i efterhand.

Mätarkonsol

 

 

 

 

 

 

 

 

Att tänka på

 • Mätarplatsen ska vara i ett utrymme där mätaren skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan.
 • Mätaren ska sitta monterad i en mätarkonsol för att enkelt kunna bytas utan att skada övrig VA-installation.
 • Väggar och golv kring mätarplatsen bör tåla spill och läckage av vatten och helst bör det finnas en golvbrunn.
 • Man ska enkelt komma åt att byta mätaren. Ett utrymme på 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt från föremål.
 • Det är bra att ha belysning vid mätarplatsen för att enkelt kunna läsa av och byta mätaren.

Godkänd eller underkänd mätarplats

Vår mätartekniker är den som avgör om mätarplatsen är godkänd för mätarbyte. Om mätarplatsen underkänns kan det till exempel bero på:

 • Mätarplatsen är inte lättillgänglig. Det ska finnas tillräckligt med plats för att byta mätaren och mätaren får inte vara inbyggd på ett sådant sätt att mätaren inte kan bytas. Det ska också vara enkelt att komma fram till mätarplatsen.
 • Avstängningsventiler före eller efter mätaren saknas eller är av en modell som inte är godkända. Läs mer här.
 • Mätarkonsol saknas. Mätarkonsolen underlättar mätarbytet och säkerställer att fastighetens VA-installation inte riskerar att skadas vid mätarbyte.
 • Jordklammer från elinstallation är monterad på kopplingshylsorna – vid byte finns stor risk att mätarteknikern kan få ström genom sig.
 • Ledningarna till och från mätaren är rostangripna - risk för läckage om ledningarna är rostangripna.
 • Ledningen vid mätaren är inte klamrad - ledningen måste vara klamrad annars finns en risk för att den går sönder när man tar bort mätaren ifrån ledningen.

Vad händer om mätarplatsen blir underkänd?

Om din mätarplats blir underkänd får du ett brev av oss med mer information om vad som behöver åtgärdas. Som fastighetsägare måste du kontakta en VVS-firma och boka en tid för att få hjälp att åtgärda bristerna. Inom två månader från dagen för underkännande så måste du kontakta oss och boka en ny tid för mätarbyte.

Om du inte kontaktar oss inom två månader och bokar en ny tid för mätarbyte så kan vi enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) koppla bort din fastighet från det kommunala VA-nätet på grund av bristande underhåll. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för både åtgärd och kostnad.

Kontakta oss när du bokat en tid meden VVS-firma för åtgärd så kan vi i många fall byta mätaren samtidigt som din mätarplats åtgärdas.