Frågor och svar om vattenmätaren

Vem får montera och ta bort vattenmätaren?

Det är endast personal från NSVA som har rätt att sätta upp, kontrollera och underhålla vattenmätaren samt öppna och stänga servisventil (förbindelseventilen mellan din fastighet och det kommunala ledningsnätet).

Om du planerar att ändra vattenmätarens placering eller bygga och renovera så att du måste stänga av servisventilen måste du först kontakta oss. Ring vår Kundservice på tel. 010- 490 97 00 eller mejla kundservice@nsva.se

Vem äger vattenmätaren?

Vattenmätaren ägs av VA-huvudmannen som tillhandahåller och installerar den. I NSVAs ägarkommuner är det NSVA som hanterar vattenmätaren.

Plomberingen har gått sönder, vad gör jag?

Kontakta vår kundservice på telefon 010- 490 97 00 eller mejla kundservice@nsva.se

Glaset till mätaren har spruckit, vad gör jag?

Kontakta vår Kundservice på tel. 010- 490 97 00 eller mejla kundservice@nsva.se

Det läcker vatten från min anläggning efter mätarbyte, vad ska jag göra?

Som fastighetsägare ansvarar du för alla ledningar, ventiler och installationer i fastigheten. Läcker det vatten vid mätaren innanför mätarkonsolen kontaktar du oss på NSVA så kommer vi och åtgärdar det. Läcker det någon annanstans är du som fastighetsägare ansvarig för åtgärd och kostnader. Kontakta en VVS-firma för åtgärd.

Är det fel på min mätare om den är vattenfylld även i displayfönstret?

Nej, de nya mätarna är vattenfyllda. Ibland kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.

Hur vanligt är det att mätare inte fungerar?

Det är väldigt ovanligt men det händer. Om det skulle visa sig vid kontroll att mätaren mätt fel så korrigeras det på nästkommande faktura.

Vad betyder Qn 2,5?

Att mätaren släpper igenom 2,5 kubikmeter vatten per timme.

Hur länge kan en mätare sitta uppe innan den måste bytas ut?

En Qn 2,5 vattenmätare, som är den vanligaste mätaren hos villakunder, sitter ute i cirka 10 år. Läs mer om våra utesittningstider.

Varför är min förbrukning plötsligt mycket högre/lägre än tidigare?

Det kan bero på ändrade vanor som till exempel att toaletten bytts ut till en snålspolande toalett, att duschmunstycket är utbytt eller att antalet personer som bor i fastigheten har ändrats. Det kan också bero på att det finns ett läckage på vattenledningen någonstans i fastigheten eller att en toalett läcker. Ett tips på hur du kan kontrollerar att toaletten inte läcker är att lägga toalettpapper inne i porslinet och se om det blir blött utan att du spolar.

Vad gör jag om jag misstänker att min mätare visar fel?

Har du ovanligt hög vattenförbrukning rekommenderar vi dig att kontrollera vattenmätaren när inget vatten förbrukas. Här beskriver vi hur du ska göra. En vanlig orsak kan vara en läckande toalettstol eller en droppande kran. Ett annat vanligt fel är att varmvattenberedaren droppar varmvatten.

Hur kontrolleras vattenmätaren?

Vattenmätarens förbrukning ska enligt lag kontrolleras ungefär vart tionde år. Ett ackrediterat kontrollorgan genomför kontroll av vattenmätaren. Har mätaren gått fel så korrigeras detta på nästkommande fakturor genom antingen avdrag eller en extra inbetalning.

Min vattenmätare har frusit sönder, vad gör jag?

 

Som fastighetsägare ska du kontrollera din vattenmätare om den sitter i ett ouppvärmt utrymme med risk för frysning av mätare eller ledning. Om mätaren frusit ska du först värma och sedan försöka isolera ledningen och vattenmätaren. På grund av brandfara ska du inte använda öppen låga. Om du misstänker att vattenmätare eller ledning frusit sönder måste avstängningsventilerna till mätaren stängas. Har din mätare frusit kontaktar du oss på NSVA så kommer vi och byter den. Kostnader i samband med sönderfrusen mätare kommer att debiteras dig som kund enligt gällande VA-taxa.

 

Vem avgör vilken storlek jag ska ha på mätaren?

Vi kan hjälpa till med rekommendationer och uträkning av vilket flöde som behövs till fastigheten. Till en vanlig villa används en mätare med storleken Qn 2,5.

Hur ofta ska jag läsa av min mätare?

 

Du kan läsa av din mätare så ofta du vill och lämna in ställningen till oss på NSVA. En gång om året skickar vi ut information om att det är dags att läsa av din mätare. Det skickas som antingen ett brev, mail eller sms. Passa på att motionera avstängningsventilerna vid avläsningen så är du säker på att de fungerar när de behövs.

 

Var i fastigheten ska mätaren placeras?

 

Vattenmätaren ska vara placerad där inkommande vatten kommer in i fastigheten. Läs mer om mätarens placering.

 

Hyr mycket vatten använder man per person och år?

150 kubikmeter per år är vanligt för två vuxna och två barn. Variationen är mellan 50-300 kubikmeter per år beroende på hushållets storlek och vanor. Man brukar säga att en vuxen förbrukar cirka 50 kubikmeter vatten per år och ett barn cirka 30 kubikmeter per år.