Fastighetsägarens ansvar

Vattenmätaren ägs av din kommun, men som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren (mätarplats) samt ge huvudmannen (din kommun) tillträde vid behov av detta. I de kommuner som ingår i NSVA är det vi som sätter upp, kontrollerar och byter vattenmätaren.

Som fastighetsägare ansvarar du för att mätarplatsen är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra. Du ansvarar också för att vårda vattenmätaren. Det innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.

Läs mer om mätarplatsen.

Fastighetsägarens ansvar är reglerat i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Vid väsentliga brister på VA-installationen kan NSVA neka en fastighet att vara kopplad till VA-ledningsnätet. Om en skada på fastighetens VA-installation uppstår vid mätarbyte så är det fastighetsägaren som ansvarar för åtgärd och kostnader.