Byte av vattenmätare

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. När det är dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss. Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt åtkomlig och att avstängningsventiler fungerar. Mätarbytet kostar inget.

Därför byter vi din vattenmätare

Hur länge en vattenmätare får sitta ute styrs av föreskrifter som NSVA måste följa. Normalt får en vattenmätare för ett vanligt hushåll sitta ute i cirka tio år, men tiden varierar mellan kommunerna beroende på mätarens storlek och resultat från mätarprovning.

Utesittningstider i NSVAs ägarkommuner 2016:

Kommun        

Qn2,5

Qn6

Qn10

>Qn10

Bjuv

10 år

5 år

5 år

5 år

Båstad

10 år

5 år

5 år

5 år

Helsingborg

12 år

3 år

3 år

5 år

Landskrona

10 år

3 år

5 år

5 år

Svalöv

10 år

5 år

5 år

5 år

Åstorp

10 år

5 år

5 år

5 år

 

Vad betyder Qn2,5, Qn6 och Qn10?

Qn står för normalflöde och siffran bakom är ett storlekstal för hur mycket vatten som som kan passera mätaren på en timme. Qn2,5 berättar att mätaren som mest kan hantera ett flöde på 2,5 kubikmeter per timme. Qn2,5 är vanligast i villor, Qn6 i flerfamiljshus och Qn10 och större i industrifastigheter.

När det är dags att byta din vattenmätare

Cirka två veckor innan det är dags för vattenmätarbyte kommer du att få ett brev från oss med information om mätarbytet och förslag på en tid. På baksidan av brevet finns information om vad du som fastighetsägare måste kontrollera innan vi kommer. Här hittar du samma information.

I brevet finns också information om hur du kan boka om din tid om den inte passar. Tänk på att göra det senast klockan 12.00 dagen innan mätarbytet, då blir du inte fakturerad en avgift för förgävesbesök. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Vill du ha en påminnelse via sms innan mätarbytet kan du läsa mer om hur du går tillväga i brevet. Sms:et skickas till ditt registrerade nummer dagen innan den bokade tiden.

Brev om vattenmätarbyte

Innan mätarbytet

Vattenmätaren ska sitta i en konsol och ha en avstängningsventil såväl före som efter mätaren. Det är viktigt att du kontrollerar att ventilerna fungerar innan mätarbytet. Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte.

Om din mätarplats inte är godkänd så kontaktar du en VVS-firma som kan hjälpa dig att åtgärda den. Kostnaden står du som fastighetsägare för. Om du inte kan få hjälp att åtgärda anläggningen innan den bokade tiden så kontaktar du oss och bokar om din tid. Läs mer om mätarplatsen här.

Under mätarbytet

En av våra mätartekniker kommer att besöka dig för att byta din mätare. Tänk på att någon vuxen måste vara hemma vid den bokade tiden. Våra mätartekniker kommer alltid i NSVA-skyltade bilar och legitimerar sig vid besöket. Mätarteknikern kontrollerar sedan om mätarplatsen är godkänd och byte går att genomföra. Går allt bra så tar själva mätarbytet 15-20 minuter.

Om mätarplatsen inte är godkänd kommer mätarteknikern inte att genomföra mätarbytet och du kommer att faktureras en avgift för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa. Här hittar du information om VA-taxan i din kommun.

Efter mätarbytet

När vår mätartekniker tagit ned din gamla mätare så fotograferas den. Mätarteknikern läser av mätaren och skriver in uppgifterna i vårt arbetsordersystem. Om du tidigare lämnat ett mobilnummer eller en mejladress till oss får du automatiskt en bekräftelse på det utförda mätarbytet. Om du inte gjort det kommer ett vykort med uppgifterna om mätarbytet i din brevlåda inom några dagar.

Den nedtagna mätaren lämnas sedan till vårt ackrediterade kontrollorgan för provning. Mätarbytet med mätarställning och datum registreras i vårt faktureringssystem.

Avstämning mot fakturerad förbrukning

Mätarställningen på den nedtagna mätaren jämförs med den volym vi fakturerat dig på de periodiska fakturorna. Korrigering sker på nästkommande faktura.

Har du förbrukat mer vatten än vad vi fakturerat för kommer du att få betala för det. Har du förbrukat mindre vatten än vad vi fakturerat för kommer du att få tillbaka pengar.

Oljud efter mätarbyte?

Din nya vattenmätare är försedd med en backventil som skyddar mot återströmmande vatten. Ibland kan oljud uppstå i dina vattenrör efter mätarbyte. Här kan du läsa mer om backventilen.

Förgävesbesök

Om inte du eller någon annan vuxen är hemma vid tiden för mätarbytet eller om din mätarplats inte är godkänd för byte kommer du att debiteras en avgift för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa.

Så här går ett mätarbyte till

På filmen ser du hur ett mätarbyte går till samt hur du kollar ventilerna.