Backventil

För att skydda dricksvattnet mot föroreningar ska alla anslutningar till kommunala vattenledningsnät vara försedda med någon form av återströmningsskydd. Normalt sker detta genom att det finns en backventil i vattenmätaren.

För verksamheter kan högre krav ställas. Din kommun/NSVA avgör vilken typ av återströmningsskydd som ska installeras utifrån standarden SS-EN 1717. Fastighetsägaren bekostar återströmningsskyddet.

Tryckslag i ledningar vid vattenmätarbyte

I samband med att vi byter din vattenmätare till en ny kan det ibland uppstå tryckslag (oljud) i dina ledningar. Det beror på att den nya vattenmätaren innehåller en backventil. Tidigare fortplantade sig ljudet in till grannen och vidare för att så småningom ebba ut. Hela ledningsnätet fungerade som en stor stötdämpare.
Om du upplever tryckslag eller tryckstötar finns det tryckstötsdämpare att montera in. Denna åtgärd får du som fastighetsägare själv ombesörja och bekosta. Kontakta en VVS-firma för att få hjälp.

Backventil i vattenmätare

 

 

 

 

 

 

 

 

B
ackventil i vattenmätare som installeras i villor.