Avstängningsventiler

För att mätaren ska kunna bytas eller om du behöver stänga av vattnet vid en akut vattenläcka krävs fungerande avstängningsventiler, både före och efter vattenmätaren. Om dina avstängningsventiler är trasiga eller saknas, kontakta en VVS-firma för åtgärd.

De flesta försäkringsbolag kräver att du har godkända och fungerande avstängningsventiler. Tänk även på att utrymmet där vattenmätaren sitter måste var uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador.

Avstängningsventiler

Motionera dina avstängningsventiler regelbundet

För att vara säker på att dina ventiler fungerar när du behöver det så bör de motioneras regelbundet. Det innebär att du vrider på ventilerna framför och efter mätaren. Ett tips kan vara att göra det i samband med att du läser av din vattenmätare. Fungerande avstängningsventiler är en förutsättning för att NSVA ska kunna byta vattenmätaren.

Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte.

Automatiska avstängningsventiler tillsammans med manuell ventil

Det finns en rad automatiska ventiler. Det är ventiler som man antingen kan styra med strömbrytare och appar eller som själva stryper vattnet om en vattenläcka uppstår. Om du ska installera en automatisk avstängningsventil ska det ske efter den manuella ventilen efter vattenmätaren. Att bara ha en automatisk avstängningsventil efter vattenmätaren är inte godkänt av säkerhetsskäl. 

Ej godkända manuella avstängningsventiler

NSVA kräver fungerande manuella avstängningsventiler för det inkommande vattnet, en före vattenmätaren och en efter vattenmätaren.

Om du har en avstängningsventil till ditt inkommande vatten kallad LK580 och LK 581 måste du byta den innan vi kan utföra ett mätarbyte. Tillverkningen av dessa har upphört sedan länge och är inte längre godkänd.

Anledningen till att den inte längre är godkänd är att det händer att avstängningsventilens ratt släpper från sitt fäste, med risk för både personskador och stora vattenskador.

NSVA utför inte mätarbyte på anläggningar med LK580 och LK 581 som avstängningsventil och anläggningen kommer att underkännas vid besök.

Så här ser de icke godkända avstängningsventilerna ut:

Ej godkända avstängningsventiler

Backventil

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och lyder under livsmedelslagen. För att säkerställa att inte orent vatten strömmar tillbaka till det kommunala dricksvattennätet monterar vi en backventil i din vattenmätare som skyddar mot återströmmande vatten.

I samband med att vi byter din vattenmätare till en ny kan det ibland uppstå tryckslag i dina ledningar. Det beror på att den nya vattenmätaren innehåller en backventil. Om det inträffar finns det tryckstötsdämpare att montera in. Kontakta en VVS-firma för att få hjälp.