Vattenmätaren

VA-avgiften innehåller såväl fasta som rörliga kostnader. Den rörliga kostnaden baseras på förbrukad mängd vatten. För att mäta hur mycket vatten som används har varje kund en vattenmätare. I flerfamiljshus är det vanligt att kostnaden för vatten ingår i hyran, då finns det bara en vattenmätare i varje fastighet.

Fördelar med vattenmätare hos enskilda kunder: 

• Skälig och rättvis kostnadsfördelning mellan kunderna. 
• Miljömässiga vinster. När var och en har koll på sin förbrukning minskar den totala förbrukningen.
• Lättare att upptäcka eventuellt läckage eller onormal förbrukning. 

I Båstad kommun har man ingen rörlig VA-avgift och därmed ingen vattenmätare. För att få en rättvis kostnadsfördelning baseras taxan istället på bland annat tomtstorlek och boyta.

Vattenmätaren ägs av din kommun

Kommunen tillhandahåller, installerar och äger vattenmätaren. Som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren samt ge huvudmannen (kommunen) tillträde till den vid behov. I Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp sköter NSVA VA-verksamheten på uppdrag av respektive kommun. Det innebär att det är NSVA som sätter upp, kontrollerar och byter vattenmätaren i dessa kommuner.

Så här fungerar vattenmätaren

VattenmätareVattenmätaren mäter den mängd kallvatten som passerar vattenmätaren via den inkommande vattenledningen i fastigheten.

Den svarta snurran på mätartavlan snurrar när vatten används någonstans i fastigheten och ska i regel stå helt stilla när inget vatten används. Skulle den konstant röra sig åt ett håll trots att allt vatten är avstängt så kan du ha ett läckage inom fastigheten.

Sifferverket i mätartavlan visar antalet använda kubikmeter. De röda små visarna visar (från vänster till höger): 1 liter/varv, 10 liter/varv, 100 liter/varv och 1000 liter/varv.

Kondens och imma

Imma på glasetKondens och imma bildas på grund av temperaturskillnader. Vattenmätaren innehåller alltid kallt vatten och när det är varmt ute eller i utrymmet där mätaren sitter placerad bildas små vattendroppar på eller i mätaren. Detta är normalt och försvinner av sig självt efter ett tag.

Bubbla under glaset

Ibland kan det bildas en luftbubbla under mätartavlans glas. Det är helt normalt och inget farligt. En vattenmätare är alltid fylld med vatten och är den helt full så syns inte vattnet. Om mätaren inte är helt full med vatten så kan man se en luftbubbla. Den försvinner av sig själv.

Plombering

Vattenmätaren ska vara plomberad för att säkerställa att den inte manipulerats. Saknar din vattenmätare plombering kontakta vår kundservice så kommer vi och plomberar den.

Behöver du flytta din mätare?

Ibland så sitter mätaren dumt till och kan behöva flyttas om du bygger om eller bygger till. Det är bara NSVA som får montera ner och sätta upp vattenmätaren. Kontakta oss så hjälper vi dig, du når oss via telefon 010- 490 97 00 eller mejl kundservice@nsva.se