Lagar & regler

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att kommunen har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera att kommunen följer denna lag.                

Läs mer om Vattentjänstlagen

ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp 

ABVA reglerar förhållandet mellan dig som VA-kund gentemot din kommun.

ABVA som gäller i NSVAs kommuner är framtagen tillsammans med kommunerna i Skåne Nordväst och samma regler gäller i alla kommuner som ingår i detta samarbete.

Läs ABVA [pdf].