Svefaktura för företagskunder

Som företagskund kan du välja att få din faktura som Svefaktura som skickas direkt in i ditt ekonomisystem med önskade referenser på anläggningsnivå. När NSVA skickar fakturor via Svefaktura skickar vi en faktura per anläggning.