Hur kan jag påverka min faktura?

VA-fakturan består av fasta och rörliga avgifter. Den fasta avgiften är svår att påverka men den rörliga kan man påverka genom att förbruka mindre vatten. Avgifterna regleras i en VA-taxa. Läs mer om din kommuns VA-taxa här.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna på VA-fakturan är beroende på typ av fastighet. De baseras på till exempel tomtyta, antal boendeenheter, mätarstorlek med mera.

Rörliga avgifter

Den rörliga avgiften är mätt med en vattenmätare och baseras på hur mycket vatten du använder till din fastighet. I Båstads kommun har bostadsfastigheter ingen vattenmätare.

För att få en exakt faktura så rekommenderar vi dig att läsa av din vattenmätare ofta, helst en gång per månad. På det sättet kan du också upptäcka dolda läckage som kan kosta mycket pengar i onödan. Här kan du läsa mer om vad en läcka kan kosta.

Att läsa av sin vattenmätare är enkelt. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga samt hur du skickar in din avläsning till oss.

Hur kan jag påverka min rörliga avgift?

Det finns många sätt att påverka din rörliga avgift. Här kan du läsa mer om hur du kan spara på vatten. Det är inte bara bra för din vattenräkning utan även för vår miljö!