Bankgiro och plusgiro

Varje kommun inom NSVA är ett eget verksamhetsområde och har egen ekonomisk redovisning. Därför har vi också olika konton i de olika kommunerna. Var noga med att betala till rätt kontonummer om du har fastigheter i mer än en kommun inom NSVA.

Plusgiro och bankgiro per kommun

Kommun Plusgiro Bankgiro
Bjuv 417 9400-9     722-6954   
Båstad  473 0902-6  459-5856 
Helsingborg    474 8702-0  585-9889 
Landskrona  418 2500-1  789-2615 
Svalöv 418 7000-7  101-2384

 

 

 

 

 

IBAN-nummer

Om du vill betala din faktura från utlandet behöver du NSVAs bankidentifieringskod samt det internationella bankkontonumret (IBAN) till din kommun.

Bjuv: SE05 9500 0099 6018 0069 6088
Båstad: SE94 9500 0099 6026 0685 5472
Helsingborg: SE34 9500 0099 6026 0732 8263
Landskrona: SE58 9500 0099 6018 0077 1279
Svalöv: SE59 9500 0099 6018 0089 7652

Bankidentifieringskod (BIC, SWIFT):
NDEASESS