Information vid driftstörningar

Vi uppdaterar nsva.se dygnet runt med aktuell information om vattenläckor, VA-arbeten och andra driftstörningar.

Akuta händelser

Vid akuta händelser uppdaterar vi driftinformationen på nsva.se inom 30 minuter från det att felet är bekräftat av oss.

Planerade arbeten

Vid planerade VA-arbeten informerar vi berörda kunder en till tre dagar innan arbetet ska utföras. Informationen kan skickas med vykort, sms eller lapp i er brevlåda eller i dörren på er fastighet.