Svalövs kommun

Svalövs kommun

Nedan finns taxeförslaget för 2024 som NSVA har skickat till Svalövs politiker. Här kan du läsa mer om hur beslutsprocessen går till. När beslut har tagits publicerar vi dem här.

I enlighet med fastställd affärsplan, på snitthöjningen 18,4%, så föreslår NSVA följande fördelning:

  • dricksvatten 14,5%
  • spillvatten 17%
  • dagvatten 34%

Höjning Typhus A (villa): vilket innebär en höjning med 188 kr/mån
Höjning Typhus B (flerfamiljshus): vilket innebär en höjning med 117 kr/mån/lgh

Varför föreslår NSVA höjd taxa?

Avgifterna behöver höjas för att kunna investera för ett VA som håller för framtiden, läs mer.

Vad får jag för pengarna?

Under 2022 gick din avgift till vatten i kranen, renat avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten. För att förbättra VA-systemen har vi bland annat genomfört VA-projekt på Rönnebergsvägen och i Stenestad. Se mer i filmen till höger.

Varför skiljer sig avgifterna för vatten och avlopp mellan kommuner?

NSVAs ägarkommuner har olika förutsättningar för att leverera dricksvatten och hantera avloppsvatten. I Svalöv har vi 33 meter ledning per person jämfört med Helsingborg som har 15 meter ledning per person. Det påverkar i sin tur avgifterna vi tar ut för våra tjänster. Se mer i filmen till höger.