Perstorps kommun

Perstorps kommun

Nedan finns taxeförslaget för 2024 som NSVA har skickat till Perstorps politiker. Här kan du läsa mer om hur beslutsprocessen går till. När beslut har tagits publicerar vi dem här.

I enlighet med fastställd affärsplan, på snitthöjningen 32%, så föreslår NSVA följande fördelning:

  • dricksvatten 47%
  • spillvatten 21,3%

Höjning Typhus A (villa): vilket innebär en höjning med 233 kr/mån
Höjning Typhus B (flerfamiljshus): vilket innebär en höjning med 213 kr/mån/lgh

Varför föreslår NSVA höjd taxa?

Avgifterna behöver höjas för att kunna investera för ett VA som håller för framtiden, läs mer.

Vad får jag för pengarna?

Under 2022 gick din avgift till vatten i kranen och renat avloppsvatten. För att förbättra VA-systemen har vi bland annat förnyat ledningsnätet i Spjutserödsvägen och underhåll av vattentornet. Se mer i filmen till höger.

Varför skiljer sig avgifterna för vatten och avlopp mellan kommuner?

NSVAs ägarkommuner har olika förutsättningar för att leverera dricksvatten och hantera avloppsvatten. I Perstorp har vi 30 meter ledning per person jämfört med Helsingborg som har 15 meter ledning per person. Det påverkar i sin tur avgifterna vi tar ut för våra tjänster. Se mer i filmen till höger.