Landskrona stad

Landskrona stad

Nedan finns taxeförslaget för 2024 som NSVA har skickat till Landskronas politiker. Här kan du läsa mer om hur beslutsprocessen går till. När beslut har tagits publicerar vi dem här.

I enlighet med fastställd affärsplan, på snitthöjningen 27,3%, så föreslår NSVA följande fördelning:

  • dricksvatten 29%
  • spillvatten 22,5%
  • dagvatten 35,5%

Höjning Typhus A (villa): vilket innebär en höjning med 136 kr/mån
Höjning Typhus B (flerfamiljshus): vilket innebär en höjning med 95 kr/mån/lgh

Varför föreslår NSVA höjd taxa?

Avgifterna behöver höjas för att kunna investera för ett VA som håller för framtiden, läs mer.

Vad får jag för pengarna?

Under 2022 gick din avgift till vatten i kranen, renat avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten. För att förbättra VA-systemen har vi bland annat gjort olika samordningsprojekt tillsammans med Landskrona stad där de omgestaltat gatan och vi bytt ut samt separerat VA-ledningarna, exempelvis på Föreningsgatan. Se mer i filmen till höger.

Varför skiljer sig avgifterna för vatten och avlopp mellan kommuner?

NSVAs ägarkommuner har olika förutsättningar för att leverera dricksvatten och hantera avloppsvatten. I Landskrona har vi 19 meter ledning per person jämfört med Perstorp som har 30 meter ledning per person. Det påverkar i sin tur avgifterna vi tar ut för våra tjänster. Se mer i filmen till höger.