Helsingborgs stad

Helsingborgs stad

Nedan finns taxeförslaget för 2024 som NSVA har skickat till Helsingborgs politiker. Här kan du läsa mer om hur beslutsprocessen går till. När beslut har tagits publicerar vi dem här.

I enlighet med fastställd affärsplan, på snitthöjningen 22,4%, så föreslår NSVA följande fördelning:

  • dricksvatten 23,5%
  • spillvatten 24%
  • dagvatten 13%

Höjning Typhus A (villa): vilket innebär en höjning med 111 kr/mån
Höjning Typhus B (flerfamiljshus): vilket innebär en höjning med 78 kr/mån/lgh

Varför föreslår NSVA höjd taxa?

Avgifterna behöver höjas för att kunna investera för ett VA som håller för framtiden, läs mer.

Vad får jag för pengarna?

Under 2022 gick din avgift till vatten i kranen, renat avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten. För att förbättra VA-systemen har vi bland annat gjort olika samordningsprojekt tillsammans med Helsingborg stad där de omgestaltat gatan och vi förnyat VA-ledningarna, exempelvis på Rusthållsgatan. Se mer i filmen till höger.

Varför skiljer sig avgifterna för vatten och avlopp åt mellan  kommuner?

NSVAs ägarkommuner har olika förutsättningar för att leverera dricksvatten och hantera avloppsvatten. I Helsingborg har vi 15 meter ledning per person jämfört med Åstorp som har 30 meter ledning per person. Det påverkar i sin tur avgifterna vi tar ut för våra tjänster. Se mer i filmen till höger.