Bjuvs kommun

Bjuvs kommun

Nedan finns taxeförslaget för 2024 som NSVA har skickat till Bjuvs politiker. Här kan du läsa mer om hur beslutsprocessen går till. När beslut har tagits publicerar vi dem här.

I enlighet med fastställd affärsplan, på snitthöjningen 25,2%, så föreslår NSVA följande fördelning:

  • dricksvatten 22%
  • spillvatten 28%
  • dagvatten 29%

Höjning Typhus A (villa): vilket innebär en höjning med 186 kr/mån
Höjning Typhus B (flerfamiljshus): vilket innebär en höjning med 135 kr/mån/lgh

Varför föreslår NSVA höjd taxa?

Avgifterna behöver höjas för att kunna investera för ett VA som håller för framtiden, läs mer.

Vad får jag för pengarna?

Under 2022 gick din avgift till vatten i kranen, renat avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten. För att förbättra VA-systemen har vi bland annat gjort en tillbyggnad av reningsverket i Ekeby, renoverat samt bytt VA-ledningar på Södra Storgatan och en vattenledning i Gunnarstorp. Se mer i filmen till höger.

Varför skiljer sig avgifterna för vatten och avlopp mellan kommuner?

NSVAs ägarkommuner har olika förutsättningar för att leverera dricksvatten och hantera avloppsvatten. I Bjuv har vi 28 meter ledning per person jämfört med Helsingborg som har 15 meter ledning per person. Det påverkar i sin tur avgifterna vi tar ut för våra tjänster. Se mer i filmen till höger.