Båstad kommun

Båstad kommun

Nedan finns taxeförslaget för 2024 som NSVA har skickat till Båstads politiker. Här kan du läsa mer om hur beslutsprocessen går till. När beslut har tagits publicerar vi dem här.

I enlighet med fastställd affärsplan, på snitthöjningen 28,2%, så föreslår NSVA följande fördelning:

  • dricksvatten 30%
  • spillvatten 25%
  • dagvatten 31%

Höjning Typhus A (villa): vilket innebär en höjning med 210 kr/mån
Höjning Typhus B (flerfamiljshus): vilket innebär en höjning med 132 kr/mån/lgh

Varför föreslår NSVA höjd taxa?

Avgifterna behöver höjas för att kunna investera för ett VA som håller för framtiden, läs mer.

Vad får jag för pengarna?

Under 2022 gick din avgift till vatten i kranen, renat avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten. För att förbättra VA-systemen har vi bland annat gjort åtgärder för att kunna ansluta södra sidan av Båstads kommun till Sydvatten, exempelvis en ny vattenreservoar och tryckstegringsstation i Grevie. Se mer i filmen till höger.

Varför skiljer sig avgifterna för vatten och avlopp mellan kommuner?

NSVAs ägarkommuner har olika förutsättningar för att leverera dricksvatten och hantera avloppsvatten. I Båstad har vi 64 meter ledning per person jämfört med Landskrona som har 19 meter ledning per person. Det påverkar i sin tur avgifterna vi tar ut för våra tjänster. Se mer i filmen till höger.