Åstorps kommun

Åstorps kommun

Nedan finns taxeförslaget för 2024 som NSVA har skickat till Åstorps politiker. Här kan du läsa mer om hur beslutsprocessen går till. När beslut har tagits publicerar vi dem här.

I enlighet med fastställd affärsplan, på snitthöjningen 46,5%, så föreslår NSVA följande fördelning:

  • dricksvatten 43%
  • spillvatten 43%
  • dagvatten 67,5%

Höjning Typhus A (villa): vilket innebär en höjning med 289 kr/mån
Höjning Typhus B (flerfamiljshus): vilket innebär en höjning med 184 kr/mån/lgh

Varför föreslår NSVA höjd taxa?

Avgifterna behöver höjas för att kunna investera för ett VA som håller för framtiden, läs mer.

Vad får jag för pengarna?

Under 2022 gick din avgift till vatten i kranen, renat avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten. För att förbättra VA-systemen har vi bland annat gjort skyfallsförebyggande åtgärder på Carl Cervins väg samt förberedande arbeten inför förstärkning av VA-nätet. Se mer i filmen till höger.

Varför skiljer sig avgifterna för vatten och avlopp mellan kommuner?

NSVAs ägarkommuner har olika förutsättningar för att leverera dricksvatten och hantera avloppsvatten. I Åstorp har vi exempelvis 30 meter ledning per person jämfört med Landskrona som har 19 meter ledning per person. Det påverkar i sin tur avgifterna vi tar ut för våra tjänster. Se mer i filmen till höger.