Landskrona stad

Landskrona stad

1 januari 2023 justeras avgifterna för vatten och avlopp enligt nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften justeras med:

Dricksvatten: 0%
Spillvatten: 0%
Dagvatten: 0%

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Avgiften höjs med 11,2% jämfört med 2022.

För Typhus A (villa) motsvarar höjningen 13 640 kr.

För Typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 51 706 kr.