Bjuvs kommun

Bjuvs kommun

1 januari 2023 justeras avgifterna för vatten och avlopp enligt nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften justeras med:

Dricksvatten: +6%
Spillvatten: 0%
Dagvatten: -17%

För Typhus A (villa) blir det en ökad kostnad med 4 kr/månad.

För Typhus B (flerfamiljshus) blir det en ökad kostnad med 151 kr/månad. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Avgiften höjs med 11,2% jämfört med 2022.

För Typhus A (villa) motsvarar höjningen 18 175  kr.

För Typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 67 175  kr.