Båstad kommun

Båstad kommun

1 januari 2023 höjs avgifterna för vatten och avlopp enligt nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften föreslås justeras med:

Dricksvatten: +29,9%
Spillvatten: +0,7%
Dagvatten: +15,4%

För Typhus A (villa) blir det en ökad kostnad med 100 kr/månad.

För Typhus B (flerfamiljshus) blir det en ökad kostnad med 972 kr/månad. 

Bild: tabell brukningsavgift

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Avgiften höjs med 11,2% jämfört med 2022.

För Typhus A (villa) motsvarar höjningen 19 354 kr.

För Typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 84 104 kr.

Bild: Anläggningsavgift 2023 Båstad