Åstorps kommun

Åstorps kommun

1 januari 2023 höjs avgifterna för vatten och avlopp enligt nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften föreslås justeras med:

Dricksvatten: 0%
Spillvatten: +12,6%
Dagvatten: +28%

För Typhus A (villa) blir det en ökad kostnad med 52 kr/månad.

För Typhus B (flerfamiljshus) blir det en ökad kostnad med 436 kr/månad. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Avgiften höjs med 11,2% jämfört med 2022.

För Typhus A (villa) motsvarar höjningen 14 800 kr.

För Typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 55 050 kr.