Nya avgifter 2023

Nya avgifter 2023

Till nästa år kommer taxan att behöva höjas för att täcka upp de ökade kostnaderna som hela samhället står inför.

Investeringar ska finansieras

Normalt sker taxehöjningar när investeringar behöver göras för att förbättra vatten- och avloppsverksamheten. Det kan till exempel handla om att byta ut gamla ledningar eller att öka kapaciteten i dricksvattenproduktionen.

Omvärlden påverkar

Som omvärlden ser ut nu med kriget i Ukraina och en lågkonjuktur, ökar både inflationen och räntorna. Det innebär ökade kostnader i vatten- och avloppsverksamheten. Även kostnader för material som är nödvändiga har ökat avseevärt. Till exempel har priset för betong, asfalt och järn gått upp med 100 procent.

Se förändringen av taxan i din kommun

Förslag till VA-taxor för 2023 har skickats ut för beslut till Kommunfullmäktige i respektive kommun. När beslut har tagits publicerar vi dem här.