Nya avgifter 2022

Nya avgifter 2022

Varje kommun bildar ett VA-kollektiv som måste stå för sina egna kostnader. Verksamheten får varken gå med vinst eller förlust. Justeringar av taxan behöver därför göras för att matcha kostnaderna av pågående och kommande investeringar.

Klimatförändringar, växande städer och skärpta lagar gör att vi behöver utveckla våra anläggningar. Vi behöver bland annat:

  • Trygga produktionen av dricksvatten med hög kvalitet, hög leveranssäkerhet och tillräcklig kapacitet.
  • Förbättra reningen av avloppsvatten så att föroreningar som till exempel läkemedel och mikroplaster inte skadar naturen, oss själva och framtida generationer.
  • Bygga ut dagvattensystemen för att klara stora skyfall.
  • Utveckla alternativa lösningar för de tillfällen då det förekommer torka och brist på dricksvatten.
  • Underhålla och bygga ut ledningsnät som på många håll börjar bli gamla.

Se förändringen av taxan i din kommun