Höjning av avgifter 2021

Höjning av avgifter 2021

Ett ökat investeringsbehov gör att kostnaden för kommunalt vatten och avlopp behöver höjas nästa år. Det är framför allt ett äldre ledningsnät som ligger bakom investeringsbehovet. Men även ökad befolkning, klimatförändringar och nya miljöregler ställer krav på en utökad kapacitet.