Avgifter för kopiering av ritningar och övriga kopior

Kommunala bolag räknas som myndigheter och därför är inkomna och upprättade handlingar hos NSVA offentliga. Vi tar ut en avgift för att täcka vad det kostar att kopiera och skicka handlingar till dig. NSVA kan inte ge en kopia av en handling som är sekretessbelagd.

Avgift för installationsritningar

Skannade ritningar via e-post

 • upp till 5 styck - utan kostnad 
 • fler än 5 styck - 20 kr per ritning 

Pappersritning

 • upp till 5 styck - utan kostnad 
 • fler än 5 styck - 20 kr per ritning 
 • A3 – 50 kr per ritning 
 • A2 – 70 kr per ritning 
 • A1 – 90 kr per ritning 
 • A0 – 120 kr per ritning 

Digitala ritningar 
Va-ritningar på mikrokort:

 • Inskanning av 1-9 sidor - utan kostnad
 • Inskanning av 10 sidor - 50 kronor
 • Inskanning av 11 sidor eller fler sidor - 2 kr/st 

Övriga digitala handlingar:

 • Kopia foto, karta, ritning till USB eller CD 25 kronor/bild

Avgift för övriga allmänna handlingar

Skannade handlingar via e-post

 • Elektroniskt lagrade dokument som skickas via e-post är kostnadsfritt

Kopierade handlingar via brev 

 • upp till 10 sidor - utan kostnad 
 • fler än 10 sidor - 5 kr/sida 

Avgift för försändelse

 • Mindre än 20 gram - utan kostnad 
 • Mer än 20 gram - kostnad för porto
 • Postförskott, bud etc - faktiskt kostnad
 • E-post - utan kostnad

Betalning

Betalning debiteras mot faktura. 

Beslut om NSVAs avgifter för kopiering eller avskrifter av allmänna handlingar har tagits av NSVAs styrelse, protokoll nummer 2/2012, §149-b (2012-06-20).