VA på landet

När kommunen beslutar att bygga ut ledningsnätet för vatten och avlopp måste alla fastigheter i det aktuella området ansluta sig. Särtaxa kan bli aktuell för att täcka den faktiska kostnaden för utbyggnaden. Önskar du på egen hand ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet så hjälper vi dig med en kostnadsfri utredning. 

Aktuella utbyggnadsområden

Information om vilka områden som kommer byggas ut i respektive kommun hittar du i menyn till vänster. Listan fylls på efterhand som politiska beslut fattas om detta. När den faktiska utbyggnaden närmar sig kommer varje berörd fastighetsägare att informeras, antingen via brev eller genom informationsmöte.

I vissa fall kan det bli aktuellt att fastighetsägaren får en så kallad LTA-pump. I dessa fall står kommunen för underhåll av eventuella LTA- pumpar. LTA står för ”Lätt trycksatt avlopp” och används vid besvärliga terrängförhållanden och långa sträckor.

Brukningsavgiften beräknas enligt din kommuns VA-taxa. Mängden spillvatten fastställs genom mätning av dricksvattenmängden. Om mätning inte är möjlig debiteras för avlopp utan mätning enligt kommunens gällande VA-taxa. För mer information kring vatten och avlopp på landsbygden hör gärna av dig till oss.

Debatten om VA på landsbygden

Anslutning till det kommunala VA-systemet för fastigheter på landsbygden väcker ofta frågor och skapar debatt. Fastighetsägare kan bli tvungna att ansluta sin fastighet till det kommunala VA-systemet, vilket innebär kostnader som ibland uppfattas som orättvisa. Här hittar du mer information kring debatten om VA på landsbygden.

Egen anslutning

Det är miljöförvaltningen i respektive kommun som godkänner enskilda VA-anläggningar. Har du frågor om enskilt avlopp vänder du dig till din kommuns miljöförvaltning eller motsvarande.

Har du fått din anläggning utdömd av miljöförvaltningen, och vill undersöka om det är möjligt att ansluta till det kommunala VA-nätet så kan du skicka in en ansökan här.

Efter att vi fått skriftlig ansökan med bifogad karta gör vi en kostnadsfri utredning. Det innebär helt enkelt att vi undersöker om det är tekniskt möjligt att ansluta din fastighet till det kommunala spillvattnet. Därefter startar en process där vi tar reda på anläggningskostnader, var förbindelsepunkten ska vara, hur ledningarna ska anläggas och så vidare. Processen kan kräva olika tillstånd. Kanske blir din granne påverkad av utbyggnaden? Kanske vill även hen ansluta sig? Oftast är det effektivast att gå samma flera grannar i de här fallen. Läs gärna mer i informationsfoldern nedan.