Bygga gästhus

Om ett gästhus, Attefallshus eller liknande byggs på tomtmarken och utrustas som beboelig yta (sovplats och hygien- och matlagningsmöjligheter) likställs det som en så kallad boendeenhet. En boendeenhet motsvarar kostnadsmässigt i VA-sammanhang med en lägenhetsavgift.

Finns det redan ett hus på tomtmarken är första boendeenheten i regel betald. Tillkommer ett gästhus/Attefallshus tillkommer alltså en andra boendehetsavgift. Boendeenhetsavgiften varierar från kommun till kommun, se respektive kommuns VA-taxa.

Gästhus/Attefallshus är anmälningspliktigt både till kommunen och NSVA. För NSVAs del betyder det att du ska göra en VA-anmälan.