Fettavskiljare

Fett som spolas ner i avloppsnätet stelnar och fastnar i rören, vilket leder till minskad kapacitet eller i värsta fall stopp i ledningarna. Dessa fettproppar kan leda till stora och kostsamma problem för både fastighetsägare och i det kommunala ledningsnätet. 

Spillvatten från restaurang och livsmedelsindustri innehåller mycket fett. Fettavskiljare bör därför alltid finnas installerad om man driver exempelvis café, catering, charkuteri, fiskindustri, gatukök, konditori, livsmedelsbutik med manuell betjäning, mottagningskök, pizzeria, restaurang, rökeri, slakteri, storkök eller annan restaurang- eller livsmedelsindustri.

Vanligen ställs det krav på fettavskiljare för denna typ av verksamhet om man inte kan bevisa att fetthalterna understiger 150 mg fett per liter utgående spillvatten. För provtagning av utgående vatten ta kontakt med en VVS-firma eller en leverantör av fettavskiljare.

Så här fungerar en fettavskiljare

När avloppsvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket medan fett flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack eftersom fett är lättare än vatten. För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet. En fettavskiljare som inte fungerar släpper igenom stora mängder fett.

Installation av fettavskiljare

För intallation av fettavskiljare ta kontakt med en VVS-firma eller leverantör av fettavskiljare. De kan också hjälpa dig med dimensionering av fettavskiljare. Dimensionering och övrig information om fettavskiljaren ska skickas till NSVA i samband med VA-anmälan. Fettavskiljaren ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1825-1 och 1825-2.

Tömning av fettavskiljare

För tömning av fettavskiljare ska du ha ett tömningsabonnemang som du tecknar via ditt avfallsbolag, till exempel NSR eller LSR.

Frityrolja

Fettavskiljaren är inte gjord för att ta emot mycket fett på en gång. Därför får man inte tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Sådant fett ska samlas upp för återvinning. Den entreprenör som tömmer din fettavskiljare tillhandahåller även fettunnor för omhändertagandet av frityroljan.