Akut felanmälan

Vid akut felanmälan vill vi alltid att du kontaktar oss via telefon. Akut felanmälan görs dygnet runt på 010-490 97 00. Utanför kontorstid hanterar vi bara ärenden av akut karaktär. Välj ”akut felanmälan” eller dröj kvar så kommer vår jour att ta hand om ditt ärende.

Tänk på att inom fastigheten ansvarar fastighetsägaren själv för problem som uppstår. Ta kontakt med rörmokare eller slamsugare för åtgärd. Bor du i hyresfastighet, kontakta fastighetsskötaren.

Vid fel på det kommunala vatten och avloppsnätet ska vi vara på plats inom en timme efter att felet är anmält till oss.

Driftinformation

Vi uppdaterar nsva.se dygnet runt med aktuell information om vattenläckor, VA-arbeten och andra driftstörningar.

Vid akuta händelser uppdaterar vi driftinformationen inom 30 minuter från det att felet är bekräftat av oss.

Vid planerade VA-arbeten informerar vi berörda kunder senast tre dagar innan arbetet ska utföras. Informationen kan skickas med vykort, sms eller lapp i er brevlåda eller i dörren på er fastighet.

Du kan alltid kontrollera om felet redan är känt genom att besöka vår webbsida med driftinformation. Om felet inte finns där, kontakta NSVA.

Vattenläcka

Vårt mål är att våra kunder alltid ska ha tillgång till tjänligt dricksvatten. Om du får problem med en vattenläcka inom din fastighet, kontakta fastighetsskötare eller VVS-tekniker för åtgärd.

Om du ser en vattenläcka utomhus, till exempel på gatan eller på någon annan plats, är vi tacksamma om du så snabbt som möjligt kontaktar NSVA via telefon 010- 490 97 00.

Vid tekniska problem med kommunens vattenledningar ska ingen kund vara utan vatten längre än tio timmar efter att vi har fått kännedom om felet. Om felet inte kan åtgärdas inom tio timmar kommer vi att sätta ut tillfälliga vattentankar eller vattenposter i närområdet inom sex timmar från det vi fått kännedom om läckan.

Stopp i avlopp

Har du stopp i avloppet så ska du, innan du kontaktar NSVA, alltid kontrollera så att stoppet inte är inom din egen fastighet. Skulle stoppet vara inom din fastighet ska du istället kontakta fastighetsskötare, VVS-tekniker eller spolbil för åtgärd.

Om stoppet är på kommunens avloppsledning, kontakta NSVA.

Vid tekniska problem med kommunens avloppsledningar ska ingen kund vara utan avlopp i mer än fyra timmar efter vi har fått kännedom om felet såvida felet inte beror på översvämning.

Översvämning

Översvämning på grund av läcka i fastighet

Har du drabbats av översvämning på grund av vattenläcka inne i din fastighet? Stäng av inkommande vatten med hjälp av ventilen vid vattenmätaren och bryt strömmen i de drabbade lokalerna då vattnet kan bli strömförande. Kontakta sedan en VVS-tekniker för åtgärd.

Kan vattnet inte stängas av med hjälp av ventilen vid vattenmätaren? Kontakta NSVA.

Översvämning på grund av inläckande vatten

Vid storm, höjt vattenstånd eller stora nederbördsmängder kan avloppsledningssystem bli hårt ansträngda. Detta kan innebära risk för översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare.

Gör så här om du drabbas av vattenläcka på grund av inläckande vatten:

  • Bryt strömmen i de drabbade lokalerna då vattnet kan bli strömförande
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål. Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Vid omfattande översvämning kontakta räddningstjänsten i din kommun och begär kontakt med restvärdeledare. De hjälper dig med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. Räddningstjänsten hjälper också dig med pumpning.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan
  • Anmäl översvämningen till NSVA. Detta gör du enklast direkt på webben. Har du inte möjlighet till detta är du välkommen att kontsakta oss via telefon.

Problem med LTA-station

Om det är något problem med LTA-anläggningen larmar summern eller lampan. Vid larm, undvik att generera spillvatten genom att begränsa dusch, bad, disk, tvätt och i möjligaste mån också toalettspolningar.

Som fastighetsägare är du ansvarig för pumpkärl och ledningar till och från LTA-stationen innanför fastighetsgränsen. Är det stopp i ledningarna, kontakta spolbil för åtgärd.

Om pumpen inte fungerar, kontrollera elsäkringar och eventuell jordfelsbrytare innan du kontaktar NSVA.

Vid tekniska problem med pumpen, kontakta NSVA. Vi tar emot din anmälan och kontaktar dig för åtgärd senast nästkommande vardag.