Invigning av Filborna vattentorn

Invigning av Filborna vattentorn