Vattnets kretslopp

Vattnets globala kretslopp binder samman hela världen. Det vi gör lokalt kan skapa problem någon helt annanstans på jorden.

Enligt svensk och internationell lagstiftning sträcker sig äganderätten över mark rakt ner i jorden mot jordens medelpunkt. På samma sätt anses man äga vattnet inom sitt markområde, både på och under markytan. Det vatten vi idag äger är hela tiden på väg någon annanstans.

Bild på jordklotet och vattnet som binder samman världen.Gemensamt ansvar för vattnet

Allt vi gör griper in i vattnets globala kretslopp och vi måste vara medvetna om att vi har ett gemensamt ansvar för jordens vattenresurser.

Vattenförbrukningen per person varierar mycket mellan olika länder. I USA förbrukas ungefär 750 liter vatten per person och dygn medan man i Sverige använder cirka 200 liter, i Tyskland lite drygt 100 liter och i Indien 50 liter per person och dygn.

Var fjärde utan rent vatten

Vi är ungefär sju miljarder människor på jorden idag. Nästan var femte tvingas leva utan säker tillgång på rent vatten.

Den snabba befolkningsökningen på jorden medför att det måste produceras mer mat. Därför avverkas hela tiden skog i de fattiga länderna för att jorden ska odlas i stället.

Men när träden försvinner, då försvinner också regnen. En tropisk skog håller kvar vattnet. Träden avdunstar ånga, som bildar nya moln och som tömmer sitt vatten igen.

Amazonfloden är världens största flod. Den innehåller ensam, med sina bifloder, en femtedel av allt sötvatten som finns i världens sjöar och floder.

Underjordiska sjöar

Djupt under ökensanden i Sahara finns jättelika sjöar i berget, vatten som en gång regnade ner då norra Afrika var mycket fuktigare än idag.

Det vattnet börjar nu länder som Libyen att pumpa upp. Då är det bäddat för bråk eller i värsta fall krig, eftersom det egentligen tillhör alla länder i området.

Ojämn vattentillgång

Vad kan man göra så att alla får tillgång till vatten när regnet faller så ojämnt på jorden. Ett sätt är att bygga dammar som kan magasinera vattnet efter en regnperiod. Under de torra månaderna kan då odlingarna bevattnas i lagom takt.

I mycket nederbördsfattiga länder som ligger intill havet kan man avsalta havsvattnet för att få dricksvatten och vatten till konstbevattning. Processen är energikrävande och kostsam.